SL(6)042 - Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Medi 2021

Fe’u gosodwyd ar: 3 Medi 2021

Yn dod i rym: 29 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 111KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/09/2021

Dogfennau