SL(6)040 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Awst 2021

Fe’u gosodwyd ar: 27 Awst 2021

Yn dod i rym: 4.00 a.m. ar 30 Awst 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 127KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/08/2021

Dogfennau