Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Mae’r gwaith o graffu ar bolisi amaeth, pysgodfeydd a bwyd Llywodraeth Cymru yn dod o fewn cylch gwaith Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu cyffredinol rheolaidd gyda'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd i fodloni'r gofyniad hwn. Mae manylion y sesiynau craffu cyffredinol hyn i'w gweld ar y tudalennau hyn.

 

Bydd y Pwyllgor hefyd yn craffu ar ddarnau penodol o waith o fewn cylch gwaith y Gweinidog, fel Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru neu raglen ddeddfwriaethol. Mae’r manylion i'w gweld ar hafan y Pwyllgor.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2023