Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol