Rheoliadau Llygredd Amaethyddol

Inquiry5

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu barn ar reoliadau newydd Llywodraeth Cymru i reoli llygredd amaethyddol.

 

Mae rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gyfrannu ar gael ar dudalen yr ymgynghoriad.

 

 

Adroddiad:

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 ar 8 Mehefin 2022.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Cynhaliwyd y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 12 Hydref 2022.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/08/2021

Ymgynghoriadau