SL(6)033 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 1 Awst 2021

Fe’u gosodwyd ar: 3 Awst 2021

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 95.3KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/08/2021

Dogfennau