SL(6)032 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 30 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 30 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 4am ar 2 Awst 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 162KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/08/2021

Dogfennau