SL(6)031 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 30 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 23 Awst 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 104KB)

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol- pNeg(6)001 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/07/2021

Dogfennau