Sesiynau craffu gyda Gweinidogion

Bydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai yn cynnal sesiynau craffu cyffredinol gyda Gweinidogion y mae eu portffolios yn berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor.

 

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/10/2021