Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

PAPA3

 

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn ystyried Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Senedd bob blwyddyn.

 

Daeth ymateb y Comisiwn i law’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2023 a bydd yn ystyried yr ymateb hwn erbyn mis Mawrth 2023.

 

Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon y Comisiwn ar gyfer 2021-22 ym mis Hydref 2022, gan gyhoeddi ei adroddiad ym mis 7 Rhagfyr 2022.

 

Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon y Comisiwn ar gyfer 2020-21 ym mis Hydref 2021, gan gyhoeddi ei adroddiad ar 8 Rhagfyr 2021.

 

Trafododd y Pwyllgor ymateb y Comisiwn yn nhymor y gwanwyn 2022.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/08/2021

Dogfennau