SL(6)029 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 19 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 11 a.m. ar 20 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 4.00 a.m. ar 20 Gorffennaf 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 139KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2021

Dogfennau