Papurau i'w nodi - Pwyllgor y Llywydd

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw Pwyllgor y Llywydd.

 

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2021