SL(6)028 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3.49 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 6.00 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 4.00 a.m. ar 19 Gorffennaf 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 173KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/07/2021

Dogfennau