SL(6)024 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 15 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 5 Awst 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 115KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2021

Dogfennau