SL(6)023 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11.54 a.m. ar 12 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 4.45 p.m. ar 12 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 4.00 a.m. ar 14 Gorffennaf 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 119KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/07/2021

Dogfennau