P-06-1172 Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Chris Morgan, ar ôl casglu cyfanswm o 115 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ffrwydryn yw tân gwyllt, a dim ond mewn amgylchedd rheoledig y dylid ei ddefnyddio.

 

Mae’n achosi pryder i bobl sy'n agored i niwed ac i anifeiliaid anwes. Gallai gael ei ddefnyddio fel arf hefyd.

 

Dylai eitemau fel hyn fod ar gael ar gyfer digwyddiadau trwyddedig yn unig.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/09/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a nododd fod hwn yn faes pryder i Lywodraeth Cymru, a chytunodd i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o bryderon y deisebydd, ac i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/09/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Caerffili
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/07/2021