Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gynnal gwrandawiad cyn penodi fel rhan o'r broses recriwtio ar gyfer Cadeirydd newydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/08/2021