Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Mae offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 (PDF 1,551KB) yn cael ei hysteriad gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/07/2021