P-06-1169 Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Lee Walters, ar ôl casglu cyfanswm o 289 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Rwy'n credu y dylai pobl Cymru gael dweud eu dweud ynglŷn â sut y dylid ymdrin â'r mater.

 

Enghraifft

Cyfyngiadau llawn

Cyfyngiadau rhannol

Dim cyfyngiadau a masgiau’n ddewisol

 

Mae'n effeithio ar fywydau pawb, felly dylai pawb gael dweud ei ddweud.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae pawb yn sylweddoli bod y rhifau sy'n cael eu cyhoeddi yn anghywir ar y cyfan ac nid yw'r Llywodraeth ei hun yn gwybod sut i fynd i'r afael â’r peth.

Mae’r feirws yn effeithio ar lawer mwy o bobl, heb eu bod hyd yn oed yn dod i gysylltiad ag ef.

 

Mae pobl yn dioddef wrth i’w busnesau gau ac maen nhw’n dioddef oherwydd biliau ac ati. Mae pobl yn cael eu heffeithio, ac mae rhai yn marw hyd yn oed, trwy beidio â chael diagnosis na chael eu trin hyd yn oed. Mae hefyd broblemau iechyd meddwl, gan fod pobl yn methu â chymdeithasu na dal i fyny gyda'u hanwyliaid a'u ffrindiau os ydyn nhw am wneud.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/07/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a nododd nad oedd llawer o gamau y gallai eu cymryd ar y materion a godir yn y ddeiseb. Felly, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/07/2021.

 

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ogwr
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2021