SL(6)019 - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2021

Fe’u gosodwyd ar: 28 Mehefin 2021

Yn dod i rym: 30 Mehefin 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Gorffennaf 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2021

Dogfennau