Cyfarfodydd preifat - Y Pwyllgor Deisebau

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Deisebau benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021