Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Deisebau

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Deisebau.

 

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021