Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Safonau Ymddygiadyn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021