Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

Strategaeth pwyllgor ar gyfer y Chweched Senedd

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei strategaeth ar gyfer y Chweched, a chrynodeb ohoni ym mis Rhagfyr 2021. Mae fersiwn ar y we ar gael hefyd.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021

Dogfennau