Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg