Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Rhaid i aelod o Lywodraeth Cymru osod datganiad ysgrifenedig i roi hysbysiad o offeryn statudol perthnasol a wnaed, neu sydd i’w wneud, gan Weinidog y DU sy’n gweithredu ar ei ben ei hun o dan adrannau 8, 9 neu 23 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, neu Atodlen 4 i’r Ddeddf honno, sy’n cynnwys darpariaeth o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.

 

Gellir dod o hyd i unrhyw ohebiaeth sy'n ymwneud â Datganiad Ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C o dan y Datganiad Ysgrifenedig penodol a restrir isod.

 

Teitl

Dyddiad Gosodwyd

WS-30C(6)003 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygiadau Amrywiol) 2021

26 Hydref 2021

WS-30C(6)002 - Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021

14 Gorffennaf 2021

WS-30C(6)001 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021

12 Gorffennaf 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2021