Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Rhaid i aelod o Lywodraeth Cymru osod datganiad ysgrifenedig i roi hysbysiad o offeryn statudol perthnasol a wnaed, neu sydd i’w wneud, gan Weinidog y DU sy’n gweithredu ar ei ben ei hun o dan adrannau 9 neu 23 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, neu Atodlen 4 i’r Ddeddf honno, sy’n cynnwys darpariaeth o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.

 

Daeth y pŵer i wneud offeryn statudol perthnasol o dan adran 8 o Ddeddf 2018 i ben ar 31 Rhagfyr 2022.

 

Gellir dod o hyd i unrhyw ohebiaeth sy'n ymwneud â Datganiad Ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C o dan y Datganiad Ysgrifenedig penodol a restrir isod.

 

Teitl

Dyddiad Gosodwyd

WS-30C(6)022 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid a'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 2022

20 Rhagfyr 2022

WS-30C(6)021 - Rheoliadau Asiantaethau'r UE (Dirymiadau) 2022

5 Rhagfyr 2022

WS-30C(6)020 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

21 Tachwedd 2022

WS-30C(6)019 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) 2022

9 Tachwedd 2022

WS-30C(6)018 - Rheoliadau'r Athrofa Brifysgol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE)

8 Tachwedd 2022

WS-30C(6)017 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022

24 Hydref 2022

WS-30C(6)016 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

21 Hydref 2022

WS-30C(6)015 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022

21 Hydref 2022

WS-30C(6)014 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

20 Hydref 2022

WS-30C(6)013 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

20 Hydref 2022

WS-30C(6)012 - Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022

19 Hydref 2022

WS-30C(6)011 - Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022

15 Gorffennaf 2022

WS-30C(6)010 - Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop (Diwygio a Dirymu) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â'r UE) 2022

5 Gorffennaf 2022

WS-30C(6)009 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Esemptiadau Trawsgydymffurfio a Rheoleiddio Trosiannol) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

13 Mai 2022

WS-30C(6)008 - Rheoliadau Mewnforio Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid a Gwledydd Cymeradwy (Diwygio) 2022

31 Mawrth 2022

WS-30C(6)007 - Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) 2022

31 Mawrth 2022

WS-30C(6)006 - Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2022

20 Ionawr 2022

WS-30C(6)005 - Rheoliadau Gwastraff ac Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2021

17 Ionawr 2022

WS-30C(6)004 - Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2021

24 Tachwedd 2021

WS-30C(6)003 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygiadau Amrywiol) 2021

26 Hydref 2021

WS-30C(6)002 - Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021

14 Gorffennaf 2021

WS-30C(6)001 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021

12 Gorffennaf 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2021