SL(6)017 - Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Gorffennaf 2021

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 13 Gorffennaf 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2021

Dogfennau