SL(6)013 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Mehefin 2021

Fe’u gosodwyd ar: 17 Mehefin 2021

Yn dod i rym: 30 Mehefin 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Mehefin 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2021

Dogfennau