SL(6)012 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 7 Mehefin 2021

Fe’u gosodwyd ar: 9 Mehefin 2021

Yn dod i rym ar: 1 Gorffennaf 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Mehefin 2021

Statws Adrodd: Technegol

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/06/2021

Dogfennau