SL(6)007 - Rheoliadau Llacio'r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Mai 2021

Fe’u gosodwyd ar: 25 Mai 2021

Yn dod i rym: 18 Mehefin 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:7 Mehefin 2021

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/05/2021

Dogfennau