Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Caiff Aelodau’r Senedd (ASau) ofyn Cwestiynau Llafar i Gomisiwn y Senedd am unrhyw fater sy'n dod o fewn ei gyfrifoldeb.

 

Bydd Comisiynwyr a/neu’r Llywydd yn ateb cwestiynau unwaith bob pedair wythnos yn y Cyfarfod Llawn, yn unol ag amserlen a bennir gan y Pwyllgor Busnes.

 

Gall unrhyw Aelod gyflwyno cwestiwn i’r Swyddfa Gyflwyno, a rhaid gwneud o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Cyhoeddir y cwestiynau yn ôl y drefn y cawsant eu cyflwyno ar wefan y Cofnod. Cyhoeddir yr atebion i’r cwestiynau ar wefan hefyd o fewn 24 awr iddynt gael eu gofyn.


Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/05/2021