SL(6)005 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Mehefin 2021  

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 15 Mehefin 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/05/2021

Dogfennau