Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Bob wythnos bydd y Pwyllgor Busnes yn ystyried ac yn cytuno ar amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021