SL(6)002 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Mai 2021

Fe’u gosodwyd ar: 11 Mai 2021

Yn dod i rym: 4am ar 12 Mai 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Mehefin 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/05/2021

Dogfennau