Penodi Cwnsler Cyffredinol

Fel Prif Gynghorydd Cyfreithiol Llywodraeth Cymru, nid yw’r Cwnsler Cyffredinol yn un o Weinidogion Cymru ond mae’n aelod o Lywodraeth Cymru. Nid oes rhaid i’r Cwnsler Cyffredinol fod yn Aelod o’r Senedd.

 

Rhaid i’r Senedd gytuno ar argymhelliad y Prif Weinidog i’w Mawrhydi o ran y sawl sydd i’w benodi’n Gwnsler Cyffredinol (Rheol Sefydlog 9.1). Esbonnir y weithdrefn ar gyfer penodi Cwnsler Cyffredinol yn fanwl yn Adran F o'r Canllaw i fusnes llawn cynnar ar ôl etholiad Mai 2021.

 

Math o fusnes: Busnes Cynnar

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021