Ethol y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd

Yn ystod y cyfarfod cyntaf hwnnw, bydd yn rhaid i'r Senedd ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd (Rheol Sefydlog 6.1).

Etholir y Llywydd yn gyntaf, ac yna etholir y Dirprwy Lywydd. Mae'r gweithdrefnau ar gyfer ethol Aelod i’r ddwy swydd yn union yr un fath, ac fe'u heglurir yn fanwl yn Adran C o'r Canllaw i fusnes llawn cynnar ar ôl etholiad Mai 2021 (PDF, 183KB).

Math o fusnes: Busnes Cynnar

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021