NDM7672 Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Adalw'r Senedd

NDM7672 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Adalw’r Senedd’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mawrth 2021.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i cyflwyno Rheol Sefydlog 12.3A newydd, fel y nodir yn Atodiad A adroddiad y Pwyllgor Busnes.

 

Math o fusnes: Dadl

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2021