SL(5)796 - Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 17 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 17 Mawrth 2021

Yn dod i rym ar: 18 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 123KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2021

Dogfennau