SL(5)795 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 16 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 17 Mawrth 2021

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 131KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii), y dylai’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd erbyn 22 Mawrth 2021.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2021

Dogfennau