SL(5)789 - Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 107KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2021

Dogfennau