P-05-1156 Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sally Gillard, ar ôl casglu cyfanswm o 2,458 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Yng Nghymru, busnesau bach sydd wedi cael y lefel isaf o gyllid allan o holl wledydd y DU yn ystod y trydydd cyfnod clo cenedlaethol - er iddynt fod o dan gyfyngiadau symud am gyfnod hirach.

 

O heddiw ymlaen, cyhoeddodd Rishi Sunak grant ailgychwyn ar gyfer busnesau bach i helpu gydag ailagor busnesau.

 

Rwy’n annog Lywodraeth Cymru i gefnogi ein busnesau lleiaf yn iawn, a darparu grantiau sy’n cyfateb i’r hyn a roddir i berchnogion busnesau bach yng ngwledydd eraill y DU.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Rishi Sunak – cyllideb mis Mawrth 2021

Gallwch weld cymhariaeth o gyllid holl wledydd y DU ar gyfer cyfnod clo 3 drwy wirio cyllid pob gwlad ar wefannau llywodraethau.

 

 

Map

Description automatically generated

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/07/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Gan fod y camau yr oedd y ddeiseb yn galw amdanynt yn cael eu rhoi ar waith, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Pontypridd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2021