P-05-1152 Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1152 Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Amy Hughes, ar ôl casglu cyfanswm o 1,585 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Gan fod ysgolion ac adeiladau eraill nad ydynt yn hanfodol wedi ailagor, mae COVID-19 wedi dechrau cynyddu eto.

 

Drwy gadw’r ysgolion ar gau ac addysgu plant gartref neu drwy alwadau fideo hyd yn oed, rydym yn helpu i atal COVID-19. Rydym yn helpu i achub ein GIG, aelodau ein teulu a’n dyfodol!

 

Mae sawl ffordd o addysgu plant heb beri risg iddyn nhw ac i bobl eraill.

Caewch yr ysgolion. Gwnewch ystafelloedd dosbarth ar-lein er mwyn ei gwneud hi’n ddiogel.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a nododd fod Llywodraeth Cymru wedi cymryd y camau yr oedd y ddeiseb yn galw amdanynt, a hynny ym mis Rhagfyr 2020. Yng ngoleuni hyn, a'r diffyg cyswllt gan y deisebydd, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Dwyrain Abertawe
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2021