SL(5)770 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 24 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 26 Chwefror 2021

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Technegol (PDF 120KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2021

Dogfennau