SL(5)761 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 138KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 16 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/02/2021

Dogfennau