SL(5)753 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 19 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 19 Chwefror 2021

Yn dod i rym: am 4.00 a.m. ar 20 Chwefror 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 127KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/02/2021

Dogfennau