P-05-1145 Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1145 Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Alexander Edwards, ar ôl casglu cyfanswm o 58 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ni all pob rhiant sydd â phlant ifanc gerdded yn ddiogel o’r tŷ i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae e.e. wrth orfod cerdded ar hyd ffyrdd peryglus neu mewn ardaloedd gwledig. Mae manteision ymarfer corff a chwarae i blant ifanc wediu hen sefydlu. Ystyriwch ganiatáu i rieni plant ifanc yrru i barciau a meysydd chwarae fel y gallant chwarae ac ymarfer corff yn eu swigen a pharchu canllawiau COVID-19.

 

brown and black swing on blue and brown ground

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a nododd fod teithio i barciau a meysydd chwarae lleol bellach yn cael ei ganiatáu o ganlyniad i’r canllawiau diweddar i 'aros yn lleol'. Gan fod nodau'r deisebau wedi'u cyflawni, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Wrecsam
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/02/2021