SL(5)750 - Gorchymyn Senedd Cymru (Breinlythyrau a Phroclamasiynau) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 11 Chwefror 2021

Yn dod i rym: 4 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 122KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/02/2021

Dogfennau