SL(5)746 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 12 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Technegol (PDF 109KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 16 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2021

Dogfennau