P-05-1144 Ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1144 Ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nicola Pugh, ar ôl casglu cyfanswm o 11,217 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Dylid ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl:

- Mae garddio’n cadw pobl gartref

- Mae garddio’n llesol iawn i’r meddwl a’r corff

- Mae canolfannau garddio’n fannau mawr sydd â llawer o awyr iach, ac mae ganddynt fesurau diogelwch rhagorol

- Ni ellir diffodd y gadwyn gyflenwi planhigion, a’i throi ymlaen eto. Mewn llawer o achosion, mae planhigion yn cael eu gwastraffu os na allant gyrraedd canolfannau garddio

- Nid siopa ar-lein, clicio a chasglu a danfon i’r cartref yw’r ateb. Mae hyn yn arbennig o anodd ar gyfer canolfannau garddio annibynnol.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a nododd pa mor gryf oedd y teimladau a fynegwyd gan y ddeiseb. Fodd bynnag, yng ngoleuni cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ei bod yn bwriadu caniatáu i ganolfannau garddio ailagor o 22 Mawrth, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gogledd Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/03/2021