SL(5)739 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 29 Ionawr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 29 Ionawr 2021

Yn dod i rym ar: 30 Ionawr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Chwefror 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 126KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Chwefror 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/01/2021

Dogfennau